Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in K:\web\rajzolvafejlodj\src\Router.php on line 78
Rajzolva fejlődj | Fortuna irodaszer | 25 tipp a kézügyesség fejlesztésére

25 tipp a kézügyesség fejlesztésére

It's important to stay detail oriented with every project we tackle. Staying focused allows us to turn every project we complete into something we love.

Kárpáti Márk · 2018. június 20.

A finommotorika fejlődéséhez kis, egymástól izolált izomcsoportok elkülönített irányítását kell elsajátítani. 5-8 éves korban zajlik a kézizmok, kézközép-csontok erősödése, valamint a finommozgás koordinációjáért felelős agyi struktúrák kiépülése is, ezért ebben az időszakban lehet a leglátványosabb eredményeket elérni a finommozgások fejlesztése terén.

„Az írásmozgás koordináció a finommozgás sajátos változata, amely kicsiny vonalak vonalkombinációk pontos észlelésével, a szem és a kéz koordinációjával a leírást szabályozza” (Nagy, 2004, 9 o.). Megfelelő fejlettsége a finommotorika fejlettségét feltételezi, mely, mint már említettük, a megfelelően fejlett nagymozgások bázisán tud kialakulni. Az írásmozgás – koordináció fejlődése dominánsan érési folyamat, ugyanakkor az általában vett finommozgás koordinációt lehet és kell is fejleszteni (Nagy, 2004). A finommozgást fejlesztő gyakorlatokat napi szinten be kell építeni a nagycsoportos óvodások és az első osztályosok életébe, segítve ezzel az írástanulás előkészítését.

A kéz finommotorikájának fejlődését a fej, a törzs és a vállak mozgásainak fejlesztésével alapozzuk meg, készítjük elő. Íme pár gyakorlat a fejlesztésükhöz:

 1. Fejfordítás jobbra, balra, előre, hátra, fejkörzések.
 2. Törzshajlítás előre, hátra, jobbra, balra.
 3. Vállak felhúzása (párosan, csak a jobb oldali, csak a bal oldali).
 4. Vállkörzés előre, hátra (párosan, csak a jobb oldali, csak a bal oldali).
 5. Spirálkörzés vállból indított mozgással előre, hátra.
 6. Szalagos kígyójáték Falvay gyűjtése nyomán (Favay, 1994) – egy kb. 1-2 cm vastag, 30-40 cm hosszú botra ráerősítünk egy kb. 1 méter hosszú szalagot (2,5 – 4 cm széles, krepp papírt vagy textilt). A játék témája a kígyóbűvölés, különböző módokon kell a „kígyót”, azaz a szalagot tekeredésre bírni.
 7. Nagy malomkörzés előre, hátra, csak egyik kézzel, mindkét kézzel.
 8. Kis malomkörzések előre, hátra, csak egyik kézzel, mindkét kézzel, egy kézzel, szabadon mozogva, legyen lehetősége a kígyóbűvölőnek leguggolni, törzsével mozogni, forogni stb.
 9. Csuklókörzések kifelé, befelé, egyik kéz, mindkét kéz.
 10. Integetés a bottal, egyik kéz, mindkét kéz, szimmetrikusan és aszimmetrikusan (egyik kéz fölfelé int, a másik lefelé).
 11. Ujjakkal tekerni a botot egyik irányba mindaddig, amíg rá nem tekeredik a szalag, majd ha rátekeredett, le is tekerni.
 12. Mindkét kéz ujjaival fogni a botot és csak az utasításban elhangzó ujjat megemelni.
 13. Csuklómozgások, csuklólazítás: a kezeket oldalsó középtartásba emeljük, majd karkörzést végzünk a vállból – könyökből – csuklóból. Ezután az ujjakat is mozgattassuk meg egyenként és külön is. A leírt körök folyamatosan növekedjenek, majd kisebbedjenek.
 14. A kézfej ökölből tenyérbe feszítése.
 15. Csippentés: mindegyik ujjal a hüvelykujj megérintése, sorban oda-vissza.
 16. Ujjbarátkozó: az ujjak összeakasztása, húzása, majd lazítása. Az ujjak folyamatosan összeérnek, még pihenéskor is.
 17. Zongorázás imitálása: A tenyér párhuzamos az asztallal. Az ujjak külön tanulnak zongorázni, tehát egyenként mozgatjuk az ujjakat (az asztalt meg kell érinteni). Ezután az ujjak együtt mozognak, mintha egy zeneművet adnánk elő.
 18. Ujjemelgető: A tenyér az asztalon pihen. Az ujjakat egyenként kell megemelni. Azt az instrukciót is adhatjuk, hogy sorba dolgozzanak, ezzel a szerialitást is fejlesztjük
 19. A tenyereket összeérintjük, majd a hüvelykujjak kifelé fordulnak, megfeszülnek és visszaállnak a kezdő pozícióba. Ezt ismételjük meg mindegyik ujjal.
 20. A tenyereket összeérintjük, majd a hüvelykujjal kezdve mindegyik ujjat külön összekulcsoljuk.
 21. Kétujjas fogás gyakoroltatása tépkedéssel, apró tárgyak felszedésével, szögecske játékkal, csipeszekkel stb.
 22. Festés és rajzolás az ujjakkal, vastag ecsettel, ceruzával.
 23. Ragasztás: egy felület betöltése a vonalhatárok megadásával.
 24. Kézügyességet fejlesztő tevékenységek: gyurmázás, ollóval vágás, gyöngyfűzés, csipeszelés, válogatás, origami (hajtogatás), csavarozás, illesztés, tépés, gombolás, cipőfűzés, kapcsolás, kancsóból pohárba öntés stb.
 25. Babzsák-dobó gyakorlatok – a babzsák kedvelt eszköz a gyerekeknél, könnyen elkapható, dobálása a kéz ügyesedése mellett segít a figyelem összeszedettebbé válásában, a gondolkodási tevékenység harmonizálásában s nem mellesleg jó kedvre derít, a játék örömét adja. A gyakorlatok sokféle változata valósítható meg vele. Pl.: babzsák dobás domináns, majd nem domináns kézzel, egyik kézből a másikba, feldobni és elkapás előtt egyet vagy többet tapsolni, feldobni és megfordított kézfejjel elkapni, mondóka egyenletes lüktetését, ritmusát követni a dobálással.

A fentiekben ismertetett feladatok csak ötletadóak, melyek alapján számtalan új lehetőséget lehet találni a mozgás fejlesztő hatásainak mindennapokba való beépítéséhez. Fontos, hogy közben ne feledjük, a távlati cél - amíg kúszik, mászik, ugrál s szalagokkal „kígyót bűvöl” a gyermek - az, hogy jól író, olvasó, tanulni tudó gyermekeket neveljünk.

Hozzászólás