Grafomotorikus mozgásról

A grafomotorika a finommozgások koordinációjának, rajz- és íráskészségének a fejlesztése. A "grafomotorikus" szó jelentése írómozgást jelent, de tágabb értelemben használatos. Az összes finommozgás-koordinációt igénylő tevékenység, szűkebb értelemben pedig a rajz- és íráskészséggel kapcsolatos mozgások összefoglaló kifejezése. Szűkebb értelemben diszgráfia/diszlexia prevenció-korrekció.

A finommotorika tágabb értelemben a testrészek (szem, száj, kéz, láb és ujjak) koordinált mozgása, szűkebb értelemben a kéz és kéz ujjainak összerendezett mozgása, amely megfelelő idegrendszeri érettséget is feltételez. Fejlődése szorosan összefügg a nagymozgások kialakulásával és összerendeződésével, az egyensúly fejlődésével, és a szem-kéz koordináció alakulásával, valamint az izmok és a csontok állapotával.

Ha valamelyik részterület (nagymozgás, egyensúly, szem- kéz koordináció) fejlődése nem megfelelő, vagy kimutatható idegrendszeri éretlenség áll fenn, illetve a gyermeket túl korán akarjuk rávenni ceruzával való tevékenységekre (rajzolás, színezés), a finommotoros tevékenységek során nagyfokú kudarcélmény jelenik meg. Ez pedig - túl azon, hogy a gyermek elveszíti érdeklődését, motivációját a finommotoros tevékenységek iránt - gátja lesz a későbbi grafomotoros tevékenységek (pl. az írás) megfelelő kivitelezésének is.

A grafomotoros ügyetlenség azt jelenti, hogy a finommotoros gátoltság miatt a gyereknek nagyon gyenge a kézmozgása, a rajzolás és írás kivitelezése nehézséget okoz, vagy a gyerek egyáltalán nem hajlandó kezébe venni a ceruzát. Az íráshoz a szem és a kéz összehangolt munkája szükséges, ugyanakkor az írásmozgás kivitelezése szempontjából elengedhetetlen a kéz anatómiai fejlődése és finom motorikus mozgás fejlesztése.