A grafomotoros készségek fejlesztése

 • Kezdőlap
 • A grafomotoros készségek fejlesztése

A grafomotoros fejlesztés tartalma

Grafomotoros fejlesztés szükséges mindazoknál a gyerekeknél (személyeknél), akinél problémás az ábrázolás, az írás, vagy a finommozgások növelése. Valami oknál fogva retardáció, ill. regresszió történhet e területeken. A fejlesztéssel megelőzhető, ill. csökkenthető a tanulási zavarok kialakulása, (diszgráfia, diszlexia, diszkalkulia), melyek a rárakódó negatív visszajelzések kompenzálásaként magatartási zavarokhoz vezethetnek.

A grafomotoros fejlesztés feladata

Célzott gyakorlat-sorokkal lehetővé tenni a megfelelő gyorsaságú és erősségű, kontrollált, célirányos kézmozgást, az ujjak differenciált és összehangolt együttműködését, a folyamatos, rugalmas vonalvezetést, pontos vonalkapcsolásokat és jó formaalakításokat különböző méretekben. Helyes ceruzafogás és használat elsajátításának elősegítése.

A grafomotoros fejlesztés módszerei

Mivel a grafomotoros zavarok okai változatosak, így a megoldási módok is egyénre szabottak. Az írástanulás kezdetére még nem fejlődik ki az összes kézcsont, nem záródnak a csöves csontok, és a kéz irányítását végző érző és mozgató idegpályák sem velőhüvelyesedtek, izolálódtak, emiatt a mozgások átterjedhetnek a szomszédos területre. Emiatt a leírt betűk és elemek elnagyoltak és pontatlanok lehetnek.

A gyermek kezét tehát folyamatosan edzeni kell, hogy a gyermek megfelelően tudja használni az ujjait a ceruzafogásnál, megfelelő erővel rendelkezzen, és hogy a kézmozgása pontosabb legyen.

Ahhoz, hogy valamit grafikailag ábrázolni tudjunk, szükségünk van egy jól működő apparátusra: a szemünkre, mely felfogja, érzékeli a vizuális ingert, az agyunkra, mely ezt az ingert kódolja és feldolgozza (vagyis észleli), és a kivitelezéshez a kezünk koordinált mozgására.

Mindezek fejlődését nem siettethetjük. Nem véletlen, hogy 6-7 éves kor előtt nem tudjuk megtanítani a gyerekeket írni, hiszen körülbelül ebben a korban még fejlődőképesek a kéztőcsontok, míg az idegrendszer korábban nem elég fejlett ehhez a tevékenységhez, és a koordinált mozgás is ekkor fejlődik a legintenzívebben.

A grafomotoros készség fejlesztésénél mindig be kell tartani a fokozatosság elvét: nagymozdulattól- kis mozdulatokig, térből- síkba, egyszerű elemtől- bonyolultabb ábráig. Fontos a testtartás és a ceruzafogás. A füzetlapnak 2 arasznyi távolságra kell lennie az orrtól, mindkét talp a talajon pihenjen, a fény a megfelelő oldalról jöjjön. A laza, szabályos ceruzafogás 3 ujjal történik: a középső ujjon fekszik a ceruza, a mutató felülről, a középső alulról támasztja (ha akarnám, könnyedén kivehetném a gyermek kezéből). Nem szabad "vésnie", nagyon rányomnia a ceruzát, vagyis ne legyen erős az írásnyomaték.

Mindenfajta grafikus tevékenység közben iktassunk be pihenőket, amikor megtornáztatjuk, megmasszírozzuk a kezünket, ujjainkat. Fontos, hogy már az óvodás korban sokat rajzoljon, színezzen helyes ceruzafogással. Később a rossz beidegződést nehéz korrigálni.

A grafomotoros fejlesztés hatása

Az okok ismeretében, célzott játékos gyakorlással, az egyéni fejlődési ütemnek megfelelő haladással, az alapvető érési periódusban jelentős eredményeket lehet elérni, de bármilyen életkorban jól fejleszthető az egyén, amennyiben saját akaratából szeretne változni, változtatni.

Főleg 5-7 éves korban, a normál érési folyamatra építve lehet ugrásszerű fejlődést elősegíteni, mert ebben az időszakban zajlik a kézizmok, kézközép-csontok erősödése, a finom-mozgás koordinációjáért felelős agyi struktúrák kiépülése, az idegpályák myelinizációja.

A szerkezet és funkció egységének és kölcsönhatásának elve alapján tudjuk, hogy a szerkezet, - az agy alapja a működésnek, a működés viszont fejlesztőleg hat vissza a szervezetre, így folyamatosan magasabb rendű működés, fejlődés jön létre.

A mozdulatokat és koordinációjukat az agy hozza létre, de a mozgás visszahat az agy különböző területeinek fejlődésére is. Tehát folyamatos interakciók közben, folyamatos gondolat-viselkedés-mozgáskombinációk alakulnak, amelyek a tanulás során megerősítődnek-rögződnek, ill. gátlódnak-kioltódnak. A rögződő grafikus- és magatartásformák, beidegződő mozdulatminták megváltoztatásával változik a személyiség egyéb válaszmintázata is. Átalakul viselkedése, kapcsolatai, mert minden síkon történik változás.

A különböző okok alapján létrejövő, hasonló magatartási, cselekvési, mozgási zavarok feloldása, áthangolása különböző módszerekkel, visszahat az eredetre. A zavart kiváltó gátlások feszültségek, blokkok csökkennek, átíródnak, új agyi kapcsolatok, járható utak létesülnek az agy szinapszis rendszerét tekintve testi, az egyén késztetésére nézve tudatalatti és tudatos cselekvési szinteken egyaránt.

A grafomotoros fejlesztés során alkalmazott, egyénre szabott módszerek változatos kinesztetikus-, taktilis ingerek és kézmozgások, a finommotorikus fejlődés visszahat az agy egyébterületeinek fejlődésére is. Fejlődik a logikai- és kombinációs készség, a tájékozódó képesség, kreativitás, az ötletes megoldásokban a fantázia, és még sok fontos szellemi képesség, mely a sikeres iskolai tanulásban előnyöket jelent, és meghatározza a gyermek iskolához és tanuláshoz való pozitív viszonyát.

Összefoglalva tehát:

A finommozgás koordinációjának, azon belül a kézügyességnek a fejlesztése. Rajz- és íráskészség fejlesztése.

A grafomotoros kifejezés, az írás kivitelezéshez szükséges rajzoló- és írásmozgás(ok) megnevezése.

A grafomotoros zavar (diszgráfia) a fejletlen finommozgás-koordináció megnevezése. Akkor jön létre, ha az íráskészség kialakulása nehezített, zavart, vagy egyenetlen.

A rajzoláshoz és későbbi íráshoz szükséges:

 • pont fixálásának képessége, fókusz megtartása,
 • térbeli helyzet és viszony helyes használata, kialakult testkép,
 • alak-háttér percepció, alakkonstancia,
 • szem-kéz koordináció,
 • ritmusérzék, sorrendiség felismerése és tartása,
 • helyes ceruzafogás- és tartás, megfelelő nyomóerő,
 • gördülékeny vonalvezetés

Grafomotoros foglalkozás szükséges mindazoknál a személyeknél, akiknél problémás az ábrázolás, írás, vagy egyéb finommozgások minősége:

Gyermekeknél:

 • Rajzkészség kialakítása, írómozgásra előkészítése, felkészítés a sikeres iskolakezdésre, írászavar megelőzése, javítása. Megelőzhető, vagy csökkenthető a tanulási zavarok kialakulása. (diszgráfia/diszlexia)
 • Javul a finommozgások minősége, és a rajzkészség.
 • Rendezett íráskép és olvasható betűk hozhatók létre tartósan.

Felnőtteknél:

 • Gördülékenyebb írás kialakítása, ami visszahat a személyiségre, sikeresebb emberré válhatunk általa.
 • Merev mozgások harmonizálása, agyvérzés után az írás újra kialakítása. Az aláírás - mint személyiséghordozó azonosító-jegy újrastrukturálása.
 • Oldhatóak az érzelmi alapon létrejött blokkok, melyek gyengítik a memóriát és zavarokat okozhatnak a szellemi teljesítményben.
 • Alakul a személyiség viselkedés- és cselekvésmódja, magatartása.
 • Folyamatos interakciók közben folyamatos gondolat-viselkedés-mozgáskombinációk alakulnak.
 • A rögződő grafikus - és magatartásformák, beidegződő mozdulatminták megváltoztatásával pozitívan változik a személyiség.